Najczęściej zadawane pytania – OMT

 

Co dzieje się w przypadku nagłej awarii, która nastąpi w wynajmowanym pojeździe?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym – o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości – przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego. W szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z umową najmu sposobu użytkowania samochodu Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy. Mowa tu m.in. o:

 • umyślnym uszkodzeniu pojazdu,
 • prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwym,
 • ucieczce z miejsca wypadku itp.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (np. gradobicie, zalanie, wiatr), kradzieżą pojazdu (poza przypadkiem opisanym poniżej) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

Co w przypadku, kiedy auto zostanie skradzione?

Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych).

Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.

Czy samochody firmy są ubezpieczone?

Tak, ubezpieczenie OC / AC wliczone jest w cenę wynajmu każdego samochodu.

Dostępne w wypożyczalni samochody posiadają polisy OC, NNW, AC, KR oraz Assistance 24/7 w kraju i za granicą.

W przypadku braku którejś z wymienionych polis dla konkretnego pojazdu Najemca zostanie o tym odpowiednio wcześnie poinformowany.

Czy samochodem może kierować inna osoba niż wynajmująca samochód?

Tak, z zaznaczeniem, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców, którym oddaje pojazd w trakcie okresu najmu.

Uwaga: Najemca nie może oddać pojazdu w podnajem lub do bezpłatnego używania.

W jaki sposób można zarezerwować samochód?

Aby zarezerwować pojazd, możesz zostawić nam swoje dane w zakładce Kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie, jak najszybciej.

Możesz także skontaktować się z nami pod numerami telefonów:

 • 507 600 212
 • 14 63 00 777
 • 535 533 595

albo napisać maila na adres omtcars@interia.pl.

Nasze biuro czynne jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • a w soboty od 8:00 do 13:00.

Adres naszego biura to: ul. Krakowska 245 b, 33-100 Tarnów.

Jak wygląda sprawa paliwa i tankowania?

Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania, pozostawienia pojazdu na płatnych parkingach oraz garażowania.

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę.

Najemca jest zobowiązany do stosowania w pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, która podana jest w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.

Jaki jest najkrótszy okres wynajmu samochodu?

W naszej wypożyczalni możliwy jest długoterminowy oraz krótkoterminowy wynajem aut. Znajdziesz tu zarówno samochody osobowe, jak i samochody dostawcze.

Minimalny okres wypożyczenia to jeden dzień.

Czy mogę zwrócić auto w innym miejscu, niż został wynajęty?

Tak, możemy odebrać samochód z każdego miejsca na terenie Polski.

Czy podstawiacie samochody na lotniska?

Tak, możemy podstawić samochód w każde miejsce na terenie Polski.

Co w przypadku, gdy z powodu utrudnień lub zdarzeń losowych spóźnię się i oddam samochód po ustalonym w umowie terminie zwrotu?

Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu określonym w umowie w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego.

W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie Najemca obowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za rozpoczęty dzień opóźnienia.

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

Ponadto, jeśli samochód zostanie zwrócony poza godzinami pracy wypożyczalni, Najemca jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 50 zł plus VAT.

Czy samochodami można wyjechać za granicę RP?

Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski.

W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.

Jak wygląda sprawa czyszczenia auta?

To do obowiązków Najemcy należy używanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości.

Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu w czasie trwania umowy, w tym m.in. mycia i sprzątania.

Zwracany pojazd musi być czysty na zewnątrz i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. W przeciwnym wypadku Wynajmujący na prawo naliczyć następujące opłaty:

 • 30-50 zł plus VAT – samochód brudny z zewnątrz,
 • 50-100 zł plus VAT – samochód brudny wewnątrz,
 • 150 zł plus VAT – brudna tapicerka.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z umowy najmu nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.

Czy można wydłużyć okres wynajmu?

Tak.

W przypadku braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie go w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest to jako przywłaszczenie samochodu i zostaje zgłoszone Policji.

Co należy zrobić w przypadku awarii bądź zdarzenia drogowego?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego, a w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu użytkowania samochodu Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy. Zalicza się do nich np. umyślne uszkodzenie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, ucieczka z miejsca wypadku itp.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (np. gradobicie, zalanie, wiatr) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

Czy przy zwrocie samochodu bak paliwa musi być pełen?

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę.

Czy w wynajmowanych samochodach można palić papierosy?

Nie, palenie papierosów jest zakazane i objęte karą 1000 zł plus VAT.

Czy w przypadku kolizji nie z mojej winy ponoszę jakąś odpowiedzialność?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Czy posiadają państwo auto z instalacją gazową LPG lub hybrydy?

Nie, w naszej ofercie znajdują się pojazdy zasilane paliwami płynnymi – benzyną i olejem napędowym.