Najczęściej zadawane pytania – OMT

 

Co dzieje się w przypadku nagłej awarii, która nastąpi w wynajmowanym pojeździe?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym – o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości – przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego. W szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z umową najmu sposobu użytkowania samochodu Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy. Mowa tu m.in. o:

 • umyślnym uszkodzeniu pojazdu,
 • prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwym,
 • ucieczce z miejsca wypadku itp.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (np. gradobicie, zalanie, wiatr), kradzieżą pojazdu (poza przypadkiem opisanym poniżej) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

Co w przypadku, kiedy auto zostanie skradzione?

Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych).

Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.

Czy samochody firmy są ubezpieczone?

Tak, ubezpieczenie OC / AC wliczone jest w cenę wynajmu każdego samochodu.

Dostępne w wypożyczalni samochody posiadają polisy OC, NNW, AC, KR oraz Assistance 24/7 w kraju i za granicą.

W przypadku braku którejś z wymienionych polis dla konkretnego pojazdu Najemca zostanie o tym odpowiednio wcześnie poinformowany.

Czy samochodem może kierować inna osoba niż wynajmująca samochód?

Tak, z zaznaczeniem, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców, którym oddaje pojazd w trakcie okresu najmu.

Uwaga: Najemca nie może oddać pojazdu w podnajem lub do bezpłatnego używania.

W jaki sposób można zarezerwować samochód?

Aby zarezerwować pojazd, możesz zostawić nam swoje dane w zakładce Kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie, jak najszybciej.

Możesz także skontaktować się z nami pod numerami telefonów:

 • 507 600 212
 • 14 63 00 777
 • 535 533 595

albo napisać maila na adres omtcars@interia.pl.

Nasze biuro czynne jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • a w soboty od 8:00 do 13:00.

Adres naszego biura to: ul. Krakowska 245 b, 33-100 Tarnów.

Jak wygląda sprawa paliwa i tankowania?

Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania, pozostawienia pojazdu na płatnych parkingach oraz garażowania.

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę.

Najemca jest zobowiązany do stosowania w pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, która podana jest w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.

Jaki jest najkrótszy okres wynajmu samochodu?

W naszej wypożyczalni możliwy jest długoterminowy oraz krótkoterminowy wynajem aut. Znajdziesz tu zarówno samochody osobowe, jak i samochody dostawcze.

Minimalny okres wypożyczenia to jeden dzień.

Czy mogę zwrócić auto w innym miejscu, niż został wynajęty?

Tak, możemy odebrać samochód z każdego miejsca na terenie Polski.

Czy podstawiacie samochody na lotniska?

Tak, możemy podstawić samochód w każde miejsce na terenie Polski.

Co w przypadku, gdy z powodu utrudnień lub zdarzeń losowych spóźnię się i oddam samochód po ustalonym w umowie terminie zwrotu?

Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu określonym w umowie w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego.

W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie Najemca obowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za rozpoczęty dzień opóźnienia.

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

Ponadto, jeśli samochód zostanie zwrócony poza godzinami pracy wypożyczalni, Najemca jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 50 zł plus VAT.

Czy samochodami można wyjechać za granicę RP?

Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski.

W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.

Jak wygląda sprawa czyszczenia auta?

To do obowiązków Najemcy należy używanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości.

Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu w czasie trwania umowy, w tym m.in. mycia i sprzątania.

Zwracany pojazd musi być czysty na zewnątrz i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. W przeciwnym wypadku Wynajmujący na prawo naliczyć następujące opłaty:

 • 60 zł plus VAT – samochód brudny z zewnątrz,
 • 60 zł plus VAT – samochód brudny wewnątrz,
 • 150 zł plus VAT – brudna tapicerka.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z umowy najmu nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.

Czy można wydłużyć okres wynajmu?

Tak.

W przypadku braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie go w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest to jako przywłaszczenie samochodu i zostaje zgłoszone Policji.

Co należy zrobić w przypadku awarii bądź zdarzenia drogowego?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego, a w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu użytkowania samochodu Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy. Zalicza się do nich np. umyślne uszkodzenie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, ucieczka z miejsca wypadku itp.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (np. gradobicie, zalanie, wiatr) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

Ile wynosi limit kilometrów?

Nie ma limitu kilometrów.

Czy przy zwrocie samochodu bak paliwa musi być pełen?

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę.

Czy w wynajmowanych samochodach można palić papierosy?

Nie, palenie papierosów jest zakazane i objęte karą 1000 zł plus VAT.

Czy w przypadku kolizji nie z mojej winy ponoszę jakąś odpowiedzialność?

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Czy posiadają państwo auto z instalacją gazową LPG lub hybrydy?

Nie, w naszej ofercie znajdują się pojazdy zasilane paliwami płynnymi – benzyną i olejem napędowym.